Z Kancelarią KUBICZEK MARCIN związany od 2017 r. Wcześniej pracował m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora w jednym z największych sądów powszechnych w Polsce, gdzie był odpowiedzialny w szczególności za realizację zadań z zakresu finansowego, gospodarczego, administracyjnego oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W Kancelarii zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi, dotyczącymi jej bieżącego funkcjonowania.

Kontakt