Z Kancelarią MARCIN KUBICZEK związana od 2016 r. Zajmuje się koordynacją usług Kancelarii w pionie upadłości konsumenckiej, a także bieżącym wsparciem projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kontakt