W Kancelarii odpowiada za pion restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa restrukturyzacyjnego, w tym sporządzania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, tworzenia planów restrukturyzacyjnych i propozycji układowych, a także w zagadnieniach związanych z problematyką niewypłacalności przedsiębiorców i odpowiedzialności członków zarządu. Project Manager w Kancelarii. Posiada doświadczenie we wspieraniu procesów restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw w wielu sektorach gospodarki oraz w analizie prawno-faktycznej zdarzeń gospodarczych dla potrzeb art. 299 KSH, art. 373 PU i art. 296 KK. Jako Project Manager kierował i zarządzał licznymi projektami prowadzonymi w Kancelarii.

Kontakt