Z Kancelarią MARCIN KUBICZEK związany od 2013 r. Kieruje sekretariatem Kancelarii, a także współtworzy dział Kancelarii odpowiadający za usługi związane z ustalaniem momentu materializacji niewypłacalności.

Kontakt