Z Kancelarią MARCIN KUBICZEK związany od 2017 r. Pełni rolę eksperta ds. wycen i doradztwa transakcyjnego. Uczestniczy w opracowywaniu wycen przedsiębiorstw, planów restrukturyzacyjnych i Niezależnych Przeglądów Biznesowych (IBR). Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie 10-letniej pracy w audycie oraz w działach Corporate Finance w KPMG, PwC i EY, gdzie jako Manager specjalizował się w restrukturyzacjach, kierując projektami typu IBR dla banków, stanowi ważne uzupełnienie kompetencji pionu wartości i wyceny przedsiębiorstw Kancelarii MARCIN KUBICZEK.

Kontakt