Z Kancelarią MARCIN KUBICZEK związany od 2013 roku. Odpowiedzialny obecnie za pion ekonomicznej interpretacji prawa (w tym - opinie prawne i eksperckie). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niewypłacalnością (na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego), a także z ekonomiczno-zarządczą interpretacją zdarzeń gospodarczych w kontekście norm prawnych opisujących przestępstwa gospodarcze. Publikuje w czasopiśmie "Doradca Restrukturyzacyjny".

W ramach dotychczasowej współpracy z Kancelarią MARCIN KUBICZEK zajmował się głównie prawnym wsparciem licznych postępowań upadłościowych (w tym pre-pack) i restrukturyzacyjnych, a także koordynacją usług świadczonych przez Kancelarię w obszarze postępowań z art. 299 KSH, 586 KSH, 300-302 KK oraz 373 PU.

Kontakt