Z Kancelarią MARCIN KUBICZEK związany od 2012 roku. Odpowiedzialny obecnie za pion wartości i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wyceną przedsiębiorstw na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym zwłaszcza na potrzeby przygotowanej likwidacji (PRE-PACK). W 2017 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W ramach dotychczasowej współpracy z Kancelarią zajmował się głównie ekonomiczno-zarządczym wsparciem licznych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także koordynacją usług świadczonych przez Kancelarię w obszarze wyceny przedsiębiorstw i ich części składowych, w tym m.in. ZCP i wierzytelności pieniężne.

Kontakt