Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego oraz postępowania cywilnego. Jej specjalizacja obejmuje problematykę wyceny przedsiębiorstw dla potrzeb postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym z wykorzystaniem metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W ramach dotychczasowej współpracy z Kancelarią Kubiczek i Wspólnicy zajmowała się przede wszystkim wsparciem postępowań upadłościowych oraz wyceną przedsiębiorstw spółek osobowych i kapitałowych, m.in. na potrzeby procesów sądowych o ustalenie bezskuteczności czynności prawnych i postępowań działowych majątku małżonków. W 2018 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kontakt