Informujemy, że w jedenastym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 01 2018 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się obszerny artykuł autorstwa ekspertów Kancelarii MARCIN KUBICZEK, tj. dor. restr. Klaudii Jakubiec oraz prawnika Macieja Tuszakowskiego, dotyczący rozpoznawania zgłoszeń wierzytelności instytucji finansowych w postępowaniu upadłościowym konsumenta.

Rozpoznawanie zgłoszeń wierzytelności przez syndyka masy upadłości w sprawach dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zyskało na znaczeniu w świetle lawinowego wzrostu upadłości konsumenckich po zmianach prawnych, które weszły w życiu w dniu 01.01.2016 r. Rzetelne rozpoznawanie zgłoszeń wierzytelności, poprzedzone wnikliwą analizą przedstawionej dokumentacji, ma bardzo duże znaczenie nie tylko w kontekście listy wierzytelności, ale też dla procesów sięgających poza postępowanie upadłościowe. Wyciąg z listy wierzytelności może stanowić bowiem tytuł wykonawczy przeciwko byłemu upadłemu. Sporządzanie listy wierzytelności nie może więc polegać na mechanicznym przepisywaniu żądań wierzycieli. W upadłościach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej listy wierzytelności obejmują najczęściej zobowiązania upadłych wobec instytucji finansowych albo ich cesjonariuszy. Podmioty te w swoich zgłoszeniach wykazują wierzytelności, które swoje źródło często mają w stosunkach prawnych, które powstały z wykorzystaniem ich uprzywilejowanej pozycji w relacji z konsumentami. Przedmiotowy artykuł podejmuje temat takich praktyk i wskazuje elementy, na które syndyk powinien zwrócić szczególną uwagę przy rozpoznawaniu tego rodzaju zgłoszeń wierzytelności. Publikacja stanowi zatem swoiste vademecum dla syndyków w rozpoznawaniu zgłoszeń wierzytelności w upadłościach konsumenckich, a także może stać się źródłem inspiracji dla działów prawnych instytucji finansowych w zakresie sporządzania zgłoszeń wierzytelności w postępowaniach upadłościowych konsumentów.

Pozyskanie szerszego zakresu informacji dotyczących przedmiotowego numeru oraz zamówienie “Doradcy Restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.