Dor. Restr. Marcin Kubiczek prelegentem III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2016

Z satysfakcją informujemy, iż dor. restr. Marcin Kubiczek był jednym z prelegentów III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego- KongRes 2016, organizowanego przez Instytut Allerhanda.

Czytaj więcej

Opinia sądowa w przedmiocie momentu powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości [art. 116 Ordynacji Podatkowej]

W V 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię w sprawie rozpoznawanej ponownie przed Sądem Okręgowym, na skutek uchylenia wyroku przez Sąd Apelacyjny, dotyczącej odwołania członka zarządu sp. z o.o. od decyzji organu-Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Prywatna opinia uzupełniająca w sprawie przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. o zapłatę z art. 299 KSH

W VI 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię uzupełniającą -na zamówienie pozwanego- w sprawie o zapłatę, toczonej przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH.

Czytaj więcej

Prywatna opinia uzupełniająca w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członka zarządu spółki akcyjnej notowanej na giełdzie

W VI 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię uzupełniającą w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, toczonej wobec członka zarządu spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, w myśl art. 373 PU [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.].

Czytaj więcej

Pierwszy prawomocny pre-pack w Polsce

Z satysfakcją informujemy, iż powzięliśmy informację o uprawomocnieniu się wydanego w dniu 27.04.2016 r. postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w sprawie, w której przewidziane w art. 56a ust. 3 PU opis i oszacowanie sporządził wpisany na listę biegłych sądowyc...

Czytaj więcej

Opinia sądowa w sprawie karnej dotyczącej przywłaszczenia mienia znacznej wartości

W VI 2016 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał obszerną pisemną opinię sądową w sprawie karnej toczącej się ponownie przed Sądem karnym, tj. Sądem Rejonowym wskutek uchylenia orzeczenia Sądu I instancji przez Sąd Okręgowy. Sąd I instancji uniewinnił oskarżoną, przy czym sprawa dotyczyła przestępstwa spenalizowa...

Czytaj więcej

Opinia prywatna w przedmiocie ustalenia szacunkowej wartości aktywów dłużnika i przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego w trybie klasycznym oraz w trybie przygotowanej likwidacji

W VII 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię prywatną w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Opinia sporządzona została na zlecenie dłużnej spółki, stanowiąc raport ekonomiczny w zakresie wyceny przedsiębiorstwa/składników majątku sp. z o.o. S.K.A. w toku tzw. przygotowanej likwidacji.

Czytaj więcej

Udział dor. restr. Marcina Kubiczka w szkoleniu z restrukturyzacji i upadłości

Z przyjemnością informujemy, iż doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek będzie jednym z prelegentów szkolenia "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne", które odbędzie się w dniach 14-15 września 2016 r. w Warszawie.

Czytaj więcej

Uzupełniająca opinia prywatna w sprawie karnej z art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego

W VIII 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał na piśmie uzupełniającą opinię prywatną w toku postępowania karnego prowadzonego względem oskarżonego z art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego.

Czytaj więcej

Udział dor. restr. Marcina Kubiczka w panelu restrukturyzacyjnym na szkoleniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

Z przyjemnością informujemy, iż dor. restr. Marcin Kubiczek będzie jednym z prelegentów panelu prawa restrukturyzacyjnego, stanowiącego część całodniowego szkolenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Czytaj więcej