Z radością informujemy, że do zespołu KMS dołączyła mec. Małgorzata Sawa, radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, celem zarządzania warszawskim biurem Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół oraz wsparcia KMS w dalszym rozwoju palety oferowanych usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pani Mecenas jest piątym licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym w zespole Kancelarii.

Mec. Małgorzata Sawa posiada wieloletnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych, a także kompetencje wynikające z bieżącego wsparcia i obsługi prawnej dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pani Mecenas od wielu lat wspiera również syndyków w bieżącej obsłudze prawnej zagadnień związanych z szeroko pojętą likwidacją masy upadłości, m.in. w sprawach związanych z rozpoznawaniem zgłoszeń wierzytelności i sprzeciwami, oceną prawną charakteru i skutków zabezpieczeń na aktywach dłużnika, a także w sprawach o tzw. wyłączenia z masy upadłości lub dotyczące bezskuteczności. Dzięki wieloletnim doświadczeniom praktycznym, znajomości zasad obrotu gospodarczego, księgowości i ekonomii, usługi świadczone przez mec. Małgorzatę Sawę stanowią rzadkie połączenie kompetencji ekonomicznych i prawnych, co współgra z profilem i specyfiką usług oferowanych przez Kancelarię KMS.

Wyrażamy przekonanie, że nawiązana współpraca – dzięki osiągniętym w ten sposób synergiom – zdynamizuje działalność Kancelarii przede wszystkim na warszawskim rynku usług upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz stanowić będzie kolejny etap rozwoju usług oferowanych przez Kancelarię. Warszawskie Biuro Kancelarii KMS mieści się w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Bagno 2/221, pozostając do dyspozycji przedsiębiorców i menedżerów zainteresowanych wsparciem w obszarze usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Pani Mecenas życzymy wielu sukcesów, a Klientom Kancelarii satysfakcji ze współpracy w realizowanych projektach.

 

Czytaj w PDF: