Radca prawny. W ramach współpracy z Kancelarią Kubiczek Michalak Sokół zajmuje się wsparciem prawnym prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalizuje się w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego, a także prawa pracy. Doktorantka związana nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze, w trakcie których regularnie nagradzana była stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce, ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Autorka publikacji z zakresu europejskiego prawa spadkowego: "Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012", Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, tom 21, rok 2017.

Kontakt