Prawnik, Aplikant radcowski, Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze, w trakcie których regularnie nagradzana była Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce, ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana; posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. W ramach współpracy z Kancelarią Kubiczek i Wspólnicy zajmuje się wsparciem prawnym prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych; specjalizuje się w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego, a także prawa pracy; autorka publikacji z zakresu europejskiego prawa spadkowego: "Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012", Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, tom 21, rok 2017.

Kontakt