Wspólnik Kancelarii, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, czynnie wykonujący funkcje syndyka masy upadłości oraz zarządcy w postępowaniach sanacyjnych. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności. Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wyceną przedsiębiorstw na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym zwłaszcza na potrzeby przygotowanej likwidacji (pre-pack). Uczestniczył w procesie sporządzania ponad czterdziestu zaawansowanych wycen podmiotów z różnych branż (w tym kilkunastu dla potrzeb pre-packu), m.in.: wycenie przedsiębiorstwa spółki akcyjnej z branży górniczej, zatrudniającej 200 osób, o sumie bilansowej 100 mln PLN, dla celów przygotowanej likwidacji; wycenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży energetycznej, istniejącej na rynku od ponad 50 lat; wycenie przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży wiatrowej (elektrownia wiatrowa) dla celów przygotowanej likwidacji; wycenie spółki akcyjnej notowanej na GPW, holdingu posiadającego szereg start-upów z branży informatycznej. Uczestniczył również w kilkunastu projektach polegających na badaniu momentu powstania niewypłacalności podmiotów z różnych branż. Wśród realizowanych w tym zakresie projektów wskazać można m.in. badanie momentu materializacji przesłanek niewypłacalności w spółce akcyjnej notowanej na GPW z branży energetycznej, o sumie bilansowej przekraczającej 200 mln PLN, zatrudniającej 1,5 tys. pracowników, dla celów postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 373 PrUpad.

Kontakt