Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Zajmuje się koordynacją operacyjnej obsługi wybranych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w których KMS pełni funkcję organu postępowania. Wspiera KMS w bieżącej obsłudze zagadnień związanych z szeroko pojętą analizą oraz likwidacją masy upadłości, m.in. w sprawach związanych z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w przedpolu ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz identyfikowaniem i diagnozowaniem składników masy upadłości, 
a także w obszarze sprawozdawczości organów postępowań.

Kontakt