Radca Prawny, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Dyrektor Zarządzający Biura w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych, a także kompetencje wynikające z bieżącego wsparcia i obsługi prawnej dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od wielu lat wspiera również syndyków w bieżącej obsłudze prawnej zagadnień związanych z szeroko pojętą likwidacją masy upadłości, m.in. w sprawach związanych z rozpoznawaniem zgłoszeń wierzytelności i sprzeciwami, oceną prawną charakteru i skutków zabezpieczeń na aktywach dłużnika, a także w sprawach o tzw. wyłączenia z masy upadłości lub dotyczące bezskuteczności. Dzięki wieloletnim doświadczeniom praktycznym, znajomości zasad obrotu gospodarczego, księgowości i ekonomii, usługi świadczone przez mec. Małgorzatę Sawę stanowią rzadkie połączenie kompetencji ekonomicznych i prawnych.

Kontakt