W ramach współpracy z Kancelarią Kubiczek Michalak Sokół zajmuje się koordynacją operacyjnej obsługi postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w których KMS pełni funkcję organu postępowania. Wspiera KMS w bieżącej obsłudze zagadnień związanych z szeroko pojętą likwidacją masy upadłości, m.in. w sprawach związanych z rozpoznawaniem zgłoszeń wierzytelności i sprzeciwami oraz identyfikowaniem i diagnozowaniem składników masy upadłość oraz przygotowaniem ich do sprzedaży, a także w obszarze sprawozdawczości organów postępowań.

Kontakt