Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią KUBICZEK I WSPÓLNICY w 2016 r., przez kilka lat odpowiedzialny był za proces tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednej z największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego ksiegowego, pełni również funkcję członka rady nadzorczej. W 2016 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a w 2018 r. uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W ramach dotychczasowej współpracy z Kancelarią zajmował się głównie wsparciem usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych na gruncie Prawa restrukturyzacyjnego oraz usług świadczonych w zakresie postępowań z art. 299 KSH oraz art. 77 UOR, a także opiniowania w obszarze dotyczącym momentu powstania stanu niewypłacalności.

Kontakt