W Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy wspiera w szczególności postępowania o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych lub o ogłoszenie upadłości. Uczestniczy w formułowaniu strategii restrukturyzacyjnych.

Kontakt