Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Fulco Technologie Budowlane sp. z o.o. w Gliwicach w upadłości

 

Postanowieniem z dnia 18.06.2018 r. (sygn. akt XII GU 506/17) Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika w osobie Fulco Technologie Budowlane sp. z o.o. w Gliwicach, wyznaczając jednocześnie syndyka w osobie dor. restr. Marcina Kubiczka, a także sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz.

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Fulco Technologie Budowlane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpiło w dniu 26.06.2018 r., nr 122/2018 (5510) pod poz. 27685.

Jednocześnie należy wskazać, że pismem z dnia 26.09.2018 r. syndyk masy upadłości przedstawił sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 26.09.2018 r., zawierającą 8 pozycji.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt XII GUp 221/18.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Fulco Technologie Budowlane sp. z o.o. w Gliwicach w upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.