Informacja wstępna w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” w restrukturyzacji

 

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 22.11.2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 14/19 otworzył przyspieszone postępowanie układowe względem dłużnika:

 

Dariusz Myśliwy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” (adres: ul. Bohaterów Warszawy 17, 48-300 Nysa, NIP: 7541210681)/obecnie w restrukturyzacji/.

 

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 22.11.2019 r.

 

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono nadzorcę sądowego w osobie Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Sąd nie odebrał przy tym dłużnikowi zarządu własnego, a tym samym nie ustanowił zarządcy.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne toczy się obecnie pod sygn. akt V GRp 7/19.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej nadzorca sądowy udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli dłużnika (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.