Z przyjemnością informujemy o kolejnym zakończonym projekcie wyceny dla potrzeb prepacku, autorstwa biegłego Jakuba Michalaka, Wspólnika KMS. Wycenie poddano przedsiębiorstwo z branży budowlanej, a uzyskana metodą skorygowanych aktywów netto (podejście majątkowe) wartość rynkowa przedsiębiorstwa wyniosła ponad 100 milionów złotych.

Wybór metody wyceny został – zgodnie z standardami wyceny przedsiębiorstw – szeroko uzasadniony, a w zastosowanym podejściu majątkowym uwzględniono, uzasadnione w takich okolicznościach sprzedaży, dyskonto z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży.

Prawidłowo sporządzony opis i oszacowanie to “być albo nie być” projektu prepack, bowiem to właśnie wycena staje się zazwyczaj pierwszym frontem procesowych potyczek między wnioskodawcą a wierzycielami. Przyjęta metodologia i ustalona wartość są pieczołowicie badane przez organy postępowania upadłościowego, determinując cenę i możliwość przeprowadzenia wnioskowanej transakcji.

Obecnie w zespole KMS znajdują się dwie osoby wpisane na listę biegłych sądowych m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, tj. wspólnicy KMS – Marcin Kubiczek oraz Jakub Michalak.