Z satysfakcją informujemy, że Wspólnik Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Jakub Michalak ustanowiony został biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu:

  • wyceny przedsiębiorstw, w tym na potrzeby postępowań upadłościowych, przygotowanej likwidacji (pre-pack) oraz restrukturyzacyjnych,
  • wyceny szkody w obrocie gospodarczym, w tym utraconych korzyści,
  • określenia momentu wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządów spółek,
  • szacowania wartości szkody wierzycieli,
  • badania racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, a także ustalania dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego.

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach stanowi potwierdzenie posiadania przez wspólnika Kancelarii Jakuba Michalaka teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw i badania niewypłacalności, co wielokrotnie znajdowało swoje odzwierciedlenie w sprawach prowadzonych przez Kancelarię. Pan Jakub Michalak uczestniczył w charakterze eksperta w ponad stu projektach z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstwa lub badania niewypłacalności, często w spółkach o szerokiej skali działalności, a nabyte w ten sposób doświadczenie z pewnością owocować będzie w praktyce biegłego sądowego.

Serdecznie gratulujemy!