Z przyjemnością informujemy, iż Kwalifikowanemu Doradcy Restrukturyzacyjnemu Marcinowi Kubiczkowi powierzono funkcję Członka Prezydium Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda, tj. odnowionej jednostki zrzeszającej wiodących praktyków i teoretyków w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda prowadzi działalność interdyscyplinarną w obszarze zagadnień insolwencyjnych, łącząc w szczególności kwestie ekonomiczne i prawne. Sekcja pozostaje również organizatorem corocznego INSO (www.inso.org.pl), a więc wiodącego wydarzenia w obszarze restrukturyzacyjno-upadłościowym.

Łączenie kompetencji ekonomiczno-prawnych pozostaje osią usług świadczonych przez Kancelarię Kubiczek Michalak Sokół, stąd też misja i cele Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda pozostają nam szczególnie bliskie.