Uprzejmie informujemy, że w VII 2020 r. Sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie sanacyjne wobec podmiotu posiadającego szereg wysokocennych nieruchomości. Sprawę prowadził oraz reprezentował Klienta wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół, a w projekt w charakterze koordynatora projektu zaangażowany był również prawnik Kancelarii Zdzisław Bonalski. Skład zespołu uzupełniał ekspert ds. ekonomicznych Iwona Stachowicz.

Doprowadzenie do otwarcia postępowania sanacyjnego wobec tego konkretnego dłużnika było zadaniem szczególnie wymagającym, ponieważ odbywało się w warunkach jednocześnie toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości oraz zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku dłużnika (pre-pack), prowadzonego na wniosek jednego z głównych wierzycieli dłużnika. Dzięki umiejętnej argumentacji, w której należycie uwypuklone zostały korzyści wynikające z restrukturyzacji (również dla wierzycieli), możliwe było uniknięcie upadłości dłużnika.

W opisywanej sprawie jako podstawowy środek restrukturyzacyjny zaplanowany do zastosowania w toku postępowania sanacyjnego przewidziana została sprzedaż głównych składników majątku dłużnika w trybie art. 323 Prawa restrukturyzacyjnego. Przepis ten może stanowić remedium dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, którzy chcąc uniknąć ogłoszenia upadłości jednocześnie godzą się na sprzedaż istotnych aktywów swojego majątku. Co szczególnie istotne, nabycie od dłużnika majątku na podstawie art. 323 PrRestr wywołuje skutek jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym, czyli kupujący nabywa majątek wolny od jakichkolwiek obciążeń. Przesądza to o atrakcyjności tego środka restrukturyzacyjnego, który w określonych warunkach może stanowić dla wierzycieli znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż postępowanie upadłościowe, przeprowadzone nawet w wariancie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Przypomnieć należy, iż postępowanie sanacyjne stanowi rodzaj postępowania insolwencyjnego adresowanego do dłużników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, tj. nie tylko dłużników zagrożonych niewypłacalnością, ale również już niewypłacalnych.

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół z powodzeniem reprezentowała wielu dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach o otwarcie postępowania sanacyjnego, jak i we właściwych postępowaniach sanacyjnych. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwala skutecznie wspierać Klientów w trudnych i wymagających postępowaniach.

Czytaj w PDF: