Informujemy że ukazała się publikacja pod redakcją R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.1″ zawierająca zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Zagadnienia te prezentowane były w ramach Kongresów Prawa Upadłościowego oraz Kongresów Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanych przez Instytut Allerhanda w Krakowie w latach 2014–2017. 

Monografia omawia szerokie i różnorodne spektrum problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych również do innych dziedzin i gałęzi prawa oraz szeroko rozumianego życia społecznego. Opracowanie porusza szereg kwestii związanych z analizą prawną, ale także ekonomiczną analizą zagadnień towarzyszących procedurom upadłości i restrukturyzacji. W publikacji poruszane są zagadnienia związane z badaniem moralności płatniczej konsumentów, sprawozdawczością finansową dłużników, ekonomicznymi aspektami planu restrukturyzacyjnego i rachunkowości w odniesieniu do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wśród autorów studium znaleźli się wybitni praktycy oraz teoretycy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni i biegli rewidenci.

W publikacji ukazał się artykuł autorstwa doradców restrukturyzacyjnych i zarazem ekspertów Kancelarii KUBICZEK I WSPÓLNICY, tj. Marcina Kubiczka, Bartosza Sokoła i Radosława Cichego, pt.: „Analiza dokumentów finansowych jako podstawa oceny stanu niewypłacalności dłużnika”. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat normatywnej definicji płynnościowej i majątkowej przesłanki niewypłacalności w kontekście metodyki ich badania z wykorzystaniem dokumentów finansowych. Autorzy wskazują, że dokumenty finansowe są zasadniczo niezbędne w procesie badania przesłanek niewypłacalności, niemniej nie należy mechanicznie i bezrefleksyjne odczytywać zapisów księgowych. Zdaniem autorów artykułu, obowiązujący stan prawny preferuje kompleksowe i wszechstronne badanie kondycji dłużnego przedsiębiorstwa, co z jednej strony wymaga starannej analizy dokumentów księgowych, ale z drugiej strony nie może się do niej ograniczać. Autorzy sformułowali również postulaty w związku z licznymi wątpliwościami w zakresie badania dokumentacji finansowej.

Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi aspektami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym przede wszystkim sędziów, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, audytorów i ekonomistów. Będzie ona również użyteczna dla studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich i sądowych

Z powyższymi zagadnieniami można się zapoznać zamawiając publikację „Restrukturyzacja i upadłość 2.1” na stronie internetowej Księgarni BECK. Studium obfituje w szereg ciekawych i ważnych artykułów z obszaru tematyki upadłościowej oraz restrukturyzacyjnej, nie tylko pod względem prawnym, ale także ekonomicznym. Spis treści dostępny jest pod niniejszym linkiem.

Zainteresowanych zachęcamy do lektury!

Czytaj notkę w PDF: