Dłużnik zawarł z kwal. dor. restr. Marcinem Kubiczkiem, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 (dalej: „Nadzorca Układu”), adres do korespondencji ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów, umowę na pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu APN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Częstochowie (dalej: „Dłużnik”). W dniu 22 stycznia 2022 roku w drodze obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (numer obwieszczenia 20220122/00001, postępowanie o nadanej sygnaturze CZ1C/GRz-nu/1/2022) na podstawie art. 226c ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U.2021.1588 t.j.) (dalej: „PrRestr”) w sprawie Dłużnika doszło do obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 kwietnia 2022 r. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne określa wszystkie uprawnienia oraz obowiązki zarówno dłużnika, nadzorcy układu jak i wierzycieli osobistych dłużnika. Prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania winna być przedłożona Nadzorcy Układu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych do dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej nadzorca układu zamieszcza podstawowe dokumenty związane z głosowaniem nad układem w sprawie APN SYSTEMS sp. z o.o. sp. k.:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.