Z przyjemnością informujemy, iż w czwartym numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr 02 2016 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz mec. Karola Tatary (http://tatara.com.pl), pt. “Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji”.

W treści artykułu autorzy przedstawili szereg zagadnień związanych z praktyczną recepcją instytucji przygotowanej likwidacji, poruszając się zarówno w obszarze prawnej wykładni art. 56a-56h Prawa upadłościowego, jak i zagadnień ekonomicznych związanych z procedowaniem pre-packu. Należy spodziewać się, że przedmiotowy artykuł przysłuży się kształtowaniu optymalnej wykładni przywołanych norm prawnych oraz efektywnemu wykorzystywaniu przygotowanej likwidacji na rynku gospodarczym.

Zamówienia czasopisma dokonać można na stronie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.