aktualnosci-56Informujemy, iż w siódmym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 01 2017 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się obszerny artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz Bartosza Sokoła, pt. „Postępowanie podatkowe a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym”.

Przywołany artykuł  związany jest z obserwowanymi rozbieżnościami w orzecznictwie, wynikającymi z wątpliwości co do możliwości prowadzenia postępowania podatkowego i wydawania decyzji podatkowych względem podmiotu w upadłości likwidacyjnej już po ogłoszeniu jego upadłości, w sprawach dotyczących masy upadłości. Problem ten uznać należy za doniosły, a w niektórych stanach faktycznych nawet za kluczowy dla efektywności prowadzonych postępowań upadłościowych. Jako że niekiedy dany problem teoretyczny widnieje najjaśniej na tle konkretnego i rzeczywistego stanu faktycznego, autorzy postanowili zaprezentowali go w treści artykułu na kanwie rzeczywistego postępowania upadłościowego. Artykuł ogniskuje się zatem na na zaczerpniętym z praktyki casusie, próbując dociec rozwiązań zgodnych z aksjologią prawa upadłościowego i rzeczywistością normatywną.

Pozyskanie szerszego zakresu informacji dotyczących przedmiotowego numeru oraz zamówienie “Doradcy Restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.