Informujemy, iż w siódmym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 01 2017 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się obszerny artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz dr Jacka Drosika z Kancelarii Prawnej Ślązak Zapiór i Wspólnicy, pt. „Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym”.

Tematyka przedmiotowego artykułu związana jest z zagadnieniem sprzedaży przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego oraz szerokim spektrum związanych z tym problemów ekonomiczno-prawno-podatkowych. Autorzy pochylili się nad problematyką definiowania przedsiębiorstwa (oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa) dla celów jego zbycia w toku egzekucji uniwersalnej oraz przeanalizowali możliwe sytuacje, w których rodzą się wątpliwości co do tego, czy wciąż mamy do czynienia z przedsiębiorstwem. Należy przypomnieć bowiem, że możliwość uznania składników majątku upadłego za przedsiębiorstwo, czy też jego zorganizowaną część ma szczególne znaczenie na gruncie prawa podatkowego, a zwłaszcza podatku VAT (w myśl art. 6 pkt 1 UVAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), nie podlega bowiem opodatkowaniu tym podatkiem i nie skutkuje u nabywcy, w przeciwieństwie do czynności z niego zwolnionych, koniecznością dokonywania korekt.

Pozyskanie szerszego zakresu informacji dotyczących przedmiotowego numeru oraz zamówienie “Doradcy Restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.