Z przyjemnością informujemy, iż w trzecim numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr 01 2016 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się kolejny artykuł autorstwa Marcina Kubiczka i Bartosza Sokoła, tym razem pt. “Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji”.

W treści artykułu autorzy przedstawili szereg zagadnień związanych z wykładnią płynnościowej przesłanki niewypłacalności zawartej w art. 11 Prawa upadłościowego, przedstawiając jej ujęcie w wymiarze historycznym, doktrynalnym oraz praktycznym. W dalszej części zarysowano problematykę metodyki badania przedmiotowej przesłanki, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pozwalających na wyciąganie konkluzji korespondujących z brzmieniem art. 11 Prawa upadłościowego. Autorzy ustosunkowali się również do kwestii opinii biegłego sądowego w procesie badania materializacji przesłanki płynnościowej na gruncie prawa upadłościowego, formułując określone wnioski de lege ferenda.

Z tematyką trzeciego numeru Doradcy Restrukturyzacyjnego zapoznać można się na stronie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.