Z przyjemnością informujemy, iż w drugim numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego (XII 2015 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się artykuł autorstwa Marcina Kubiczka i Bartosza Sokoła pt. “Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu”.

Autorzy poruszyli w przedmiotowym artykule problematykę metodologii badania przesłanek prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, ze szczególnym uwzględnieniem roli Sądu restrukturyzacyjnego oraz możliwych do dopuszczenia dowodów w sprawie restrukturyzacyjnej. Omówiono normatywny cel postępowania restrukturyzacyjnego, kwestię badania podstawy do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w myśl art. 6 PrRestr, a także badania przesłanek negatywnych w postaci pokrzywdzenia wierzycieli (art. 8 ust. 1 PrRestr) oraz braku zdolności do pokrywania bieżących kosztów postępowania (art. 8 ust. 2 PrRestr).

Z tematyką drugiego numeru Doradcy Restrukturyzacyjnego zapoznać można się na stronie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, tam też można dokonać zamówienia czasopisma.