Informacja wstępna w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w wariancie układu częściowego wobec Tomasza Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji

 

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 12.11.2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 13/19 otworzył przyspieszone postępowanie układowe względem dłużnika:

Tomasz Bekiersz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz (adres: ul. Wiejska 24, 47-100 Niwki, NIP: 7561811751) /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 12.11.2019 r.

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono nadzorcę sądowego w osobie Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Sąd nie odebrał przy tym dłużnikowi zarządu własnego, a tym samym nie ustanowił zarządcy.

Postępowanie restrukturyzacyjne toczy się obecnie pod sygn. akt V GRp 5/19.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

Nadzorca sądowy postępowania układowego dłużnika Tomasza Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji zawiadamia, Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 7.07.2020 r. wyraził zgodę na przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, tj. na podstawie art. 110 ust. 7 prawa restrukturyzacyjnego

W związku z powyższym przedstawiam w załączeniu [wersja PDF do ściągnięcia po kliknięciu]:

  • Zawiadomienie o zmianie i rozpoczęciu procedury głosowania nad układem z dnia 23.12.2020 r. [kliknij tutaj],
  • propozycje układowe Dłużnika [kliknij tutaj],
  • karta do głosowania dla wierzycieli [kliknij tutaj],
  • wzór pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli [kliknij tutaj],
  • pouczenie o treści wybranych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz szczegóły dotyczące wypełnienia karty do głosowania [kliknij tutaj].

Jednocześnie informuję, że informacji dotyczących złożonych przez Dłużnika propozycji układowych udziela się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00.

Za Nadzorcę sądowego,

Jakub Michalak – Wiceprezes zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

Nadzorca sądowy postępowania układowego dłużnika Tomasza Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji zawiadamia, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, zwołane na dzień 27.03.2020 r., w budynku Sądu Rejonowego w Opolu (ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole) zgromadzenie wierzycieli zostało odwołane.

Nowy termin zgromadzenia zostanie wyznaczony z urzędu, o czym nadzorca sądowy poinformuje osobnym pismem.

W związku z powyższym przedstawiam w załączeniu [wersja PDF do ściągnięcia po kliknięciu]:

Jednocześnie informuję, że dalszych informacji udziela się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu:
+48 32 308 00 00.

Za Nadzorcę sądowego,

Marcin Mirosław Kubiczek – prezes zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

Nadzorca sądowy postępowania układowego dłużnika Tomasza Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji zawiadamia, że Sędzia-komisarz zwołał na dzień 27.03.2020 r., godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu (ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, sala nr 120) zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Szczegóły dotyczące przebiegu zgromadzenia oraz dokumenty informacyjne załączono poniżej.

W związku z powyższym przedstawiam w załączeniu [wersja PDF do ściągnięcia po kliknięciu]:

  • zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem z dnia 03.03.2020 r. [kliknij tutaj],
  • propozycje układowe Dłużnika [kliknij tutaj],
  • karta do głosowania dla wierzycieli [kliknij tutaj],
  • wzór pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli [kliknij tutaj],
  • pouczenie o treści wybranych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz szczegóły dotyczące wypełnienia karty do głosowania [kliknij tutaj].

Jednocześnie informuję, że informacji dotyczących złożonych przez Dłużnika propozycji układowych udziela się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00.

Za Nadzorcę sądowego,

Marcin Mirosław Kubiczek – prezes zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

Poniżej nadzorca sądowy udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli dłużnika (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.