Z satysfakcją informujemy, iż dor. restr. Marcin Kubiczek był jednym z prelegentów III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego- KongRes 2016, organizowanego przez Instytut Allerhanda.

Prelekcja dotyczyła analizy dokumentów finansowych jako podstawy oceny stanu niewypłacalności dłużnika, a jednym z jego elementów była analiza przykładowego kazusu dotyczącego właśnie badania przesłanek niewypłacalności. Przedstawione tezy spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, stąd też należy mieć nadzieję, iż tematyka ta będzie pogłębiana podczas kolejnych wydarzeń organizowanych przez Instytut Allerhanda.