Uprzejmie informujemy, iż dor. restr. Marcin Kubiczek w dniu 13.10.2017 r. wziął udział w charakterze prelegenta w konferencji z cyklu “Rozprawy z prawem”, organizowanej przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Nowym Sączu, a poświęconej tym razem problemom, nadziejom i oczekiwaniom związanym z sądownictwem gospodarczym w XXI wieku.

Prelekcja dor. restr. Marcina Kubiczka – zaprezentowana wraz ze współprelegentem Prezesem Bartoszem Pilitowskim z Fundacji Court Watch Polska – dotyczyła przygotowanej likwidacji (pre-pack) jako rewolucji w restrukturyzacji. Cieszy zainteresowanie praktyków prawa gospodarczego tematyką przygotowanej likwidacji, bowiem nie ulega wątpliwości, że taka forma restrukturyzacji przedsiębiorstw niesie ze sobą wiele korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron – dłużnika, wierzycieli, inwestora, Sądu upadłościowego oraz otoczenia gospodarczego.

Wzrost świadomości środowiska praktyków prawa gospodarczego w zakresie szans i mechanizmów związanych z funkcjonowaniem pre-packu umożliwi z pewnością zainteresowanie tę formą restrukturyzacji również przedsiębiorców zmagających się z problemami płatniczymi i niewypłacalności. Stąd też inicjatywę organizatorów Konferencji uznać należy za potrzebną.

Jednocześnie warto przypomnieć, iż Kancelaria MARCIN KUBICZEK – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod poniższym linkiem:

Czytaj raport w PDF: