Podczas INSO 2019 – XI Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w Warszawie zaprezentowano raport o funkcjonowaniu nowych instytucji prawa upadłościowego w trzech pierwszych latach obowiązywania.

Raport ten został wydany przez Fundację Court Watch Polska, we współpracy z Kancelarią Kubiczek Michalak Sokół, a także z Kancelarią Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Kancelarią Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz spółka komandytowa oraz Sekcją Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

W treści raportu przedstawiono przede wszystkim szereg analiz związanych z funkcjonowaniem przygotowanej likwidacji na gruncie polskim w latach 2016-2018 r., m.in. za pomocą prezentacji przeprowadzonych dotychczas pre-packów, w tym w obszarze przedmiotu sprzedaży oraz wartości transakcji, a także czasu procedowania wniosków pre-packowych w zależności od określonych zmiennych. Zarysowano również zaobserwowane problemy związane z przedmiotową instytucją oraz kreowane przez nią szanse i zagrożenia, a uznani praktycy prawa upadłościowego przedstawili swoje refleksje i postulaty związane z optymalizacją tej instytucji. Oprócz tematyki przygotowanej likwidacji, w raporcie omówiono również układ w upadłości i układ częściowy.

W treści raportu znajduje się tekst autorstwa wspólników Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół, Marcina Kubiczka oraz Bartosza Sokoła pt. “Pre-pack w praktyce. Studium przypadków”, w którym autorzy przedstawili trzy przykładowe transakcje pre-packowe z praktyki Kancelarii. Omówiono m.in. pre-pack o wartości 35 mln PLN w branży deweloperskiej, a także pre-pack o wartości 20 mln PLN w branży budowlanej, przedstawiając przebieg i wyzwania przedmiotowych postępowań, a także osiągnięte ostatecznie korzyści. Zdaniem autorów w obecnym stanie prawnym postępowanie upadłościowe, szczególnie w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack), jest godną uwagi alternatywą dla singularnych postępowań egzekucyjnych, oczywiście przy założeniu istnienia stanu niewypłacalności dłużnika, oferując wymierne korzyści po stronie wierzycieli i otoczenia gospodarczego dłużnika.

Raport spotkał z daleko idącym zainteresowaniem rynku, ze względu na swoją szczegółowość, zakres danych i praktyczną atrakcyjność omawianych tematów. Należy spodziewać się, że będzie stanowił istotne źródło postulatów de lege ferenda, a także dostarczał informacji dla podmiotów zainteresowanych przygotowaną likwidacją.

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół jest butikową kancelarią zlokalizowaną w Warszawie i w Katowicach, specjalizującą się właśnie w zagadnieniach niewypłacalności, upadłości i restrukturyzacji. Kancelaria uczestniczyła już w różnych rolach w wielu przygotowanych likwidacjach (pre-pack), zarówno od strony biegłego sporządzającego wycenę (biegły Marcin Kubiczek), jak i wszechstronnej obsługi postępowania w wymiarze doradczym i procesowym jako pełnomocnik profesjonalny. Czytelników zainteresowanych zgłębieniem tej instytucji lub jej praktycznym zastosowaniem zapraszamy do kontaktu.

Czytaj raport w PDF: