Podczas INSO 2018 – X Jubileuszowego Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w Warszawie zaprezentowano raport o funkcjonowaniu nowych instytucji prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania.

Raport ten został wydany przez Fundację Court Watch Polska, we współpracy z Kancelarią Kubiczek i Wspólnicy, a także z Kancelarią Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Kancelarią Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz spółka komandytowa oraz Sekcją Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

W treści raportu przedstawiono przede wszystkim szereg analiz związanych z funkcjonowaniem przygotowanej likwidacji na gruncie polskim w latach 2016-2017 r., m.in. za pomocą prezentacji przeprowadzonych dotychczas pre-packów, w tym w obszarze przedmiotu sprzedaży oraz wartości transakcji, a także czasu procedowania wniosków pre-packowych w zależności od określonych zmiennych. Zarysowano również zaobserwowane problemy związane z przedmiotową instytucją oraz kreowane przez nią szanse i zagrożenia, a uznani praktycy prawa upadłościowego przedstawili swoje refleksje i postulaty związane z optymalizacją tej instytucji. Oprócz tematyki przygotowanej likwidacji, w raporcie omówiono również układ w upadłości.

W treści raportu znajduje się tekst autorstwa wspólników Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, Marcina Kubiczka oraz Bartosza Sokoła, dotyczący korzyści gospodarczych związanych z efektywnym wykorzystywaniem instytucji pre-packu oraz układu w upadłości. Zdaniem przywołanych doradców restrukturyzacyjnych zarówno pre-pack (przygotowana likwidacja), jak i układ w upadłości, znakomicie synchronizują się z postulatem troski o otoczenie gospodarcze i społeczne niewypłacalnego podmiotu, w wielu przypadkach stanowiąc optymalny sposób niwelowania negatywnych skutków związanych z upadłością, nie tylko po stronie wierzycieli, ale i całej gospodarki. Należy pamiętać, że okoliczność ta zgodna jest z art. 2 Prawa upadłościowego, ustanawiającego nadrzędną zasadę postępowania upadłościowego, tj. zasadę optymalizacji.

W obecnym stanie prawnym postępowanie upadłościowe, szczególnie w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack), wydaje się być godną uwagi alternatywą dla singularnych postępowań egzekucyjnych, oczywiście przy założeniu istnienia stanu niewypłacalności dłużnika, oferując wymierne korzyści po stronie wierzycieli i otoczenia gospodarczego dłużnika.

Konkludując, raport spotkał z daleko idącym zainteresowaniem rynku, ze względu na swoją szczegółowość, zakres danych i praktyczną atrakcyjność omawianych tematów. Należy spodziewać się, że będzie stanowił istotne źródło postulatów de lege ferenda, a także dostarczał informacji dla podmiotów zainteresowanych przygotowaną likwidacją.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy jest butikową kancelarią zlokalizowaną w Warszawie i w Katowicach, specjalizującą się właśnie w zagadnieniach niewypłacalności, upadłości i restrukturyzacji. Od wielu lat kompleksowo obsługuje nawet najbardziej wymagające projekty restrukturyzacyjne i upadłościowe, zarówno od strony dłużników lub wierzycieli, jak i sądowych organów postępowań. Zespół doradców restrukturyzacyjnych, prawników, ekonomistów i biegłych sprawnie porusza się na styku prawa i ekonomii, odpowiadając na potrzeby biznesu.

Czytaj raport w PDF: