Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.04.2018 r. w Warszawie odbędzie się IV edycja szkolenia “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne”. Kancelaria MARCIN KUBICZEK objęła patronat nad wydarzeniem, a sesję dotyczącą przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) poprowadzą dor. restr. Marcin Kubiczek oraz mec. Karola Tatara (www.tatara.com.pl).

Podczas sesji szkoleniowej dotyczącej przygotowanej likwidacji poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • zalety przygotowanej likwidacji na tle rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego,
  • legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • kwestia ustanowionych na przedmiocie sprzedaży zabezpieczeń (w tym tematyka zastawu rejestrowego),
  • okres przejściowy od postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży do wydania przedmiotu sprzedaży,
  • procedura zmiany bądź uchylenia pre-packu w oparciu o art. 56h Prawa upadłościowego,
  • cena sprzedaży a zasada optymalizacji postępowania upadłościowego,
  • warunki formalne opisu i oszacowania.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.