W dniu 25.04.2017 r. na konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie zaprezentowano raport o pierwszym roku obowiązywania w Polsce pre-packu, czyli inaczej mówiąc przygotowanej likwidacji.

Raport ten został wydany przez Fundację Court Watch Polska, we współpracy z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego MARCIN KUBICZEK, a także z Kancelarią Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy oraz Instytutu Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością̨ Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W treści raportu przedstawiono przede wszystkim szereg analiz związanych z funkcjonowaniem przygotowanej likwidacji na gruncie polskim w 2016 r., m.in. za pomocą prezentacji przeprowadzonych dotychczas pre-packów, w tym w obszarze przedmiotu sprzedaży oraz wartości transakcji. Zarysowano również zaobserwowane problemy związane z przedmiotową instytucją oraz kreowane przez nią szanse i zagrożenia. Oprócz tematyki przygotowanej likwidacji, w raporcie omówiono również inne rodzaje postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w 2016 r., skupiając się m.in. na takich zagadnieniach jak oddłużenie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, układ częściowy lub upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców. Za interesującą część raportu uznać należy również statystyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w roku 2016 r., w szczególności biorąc pod uwagę strukturę złożonych wniosków restrukturyzacyjnych oraz prowadzonych na ich podstawie postępowań.

Konkludując, raport spotkał z daleko idącym zainteresowaniem rynku, ze względu na swoją szczegółowość i zakres danych. Należy spodziewać się, że będzie stanowił istotne źródło postulatów de lege ferenda, a także dostarczać będzie informacji dla podmiotów zainteresowanych przygotowaną likwidacją.

Czytaj raport w PDF: