Przedsiębiorcy i menedżerowie wiedzą, że należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Kiedy jednak mamy do czynienia z powstaniem tego stanu? Istnieje szereg złych odpowiedzi, a dobre nie są jednoznaczne. Z pewnością o materializacji płynnościowej przesłanki niewypłacalności nie świadczy samoistnie np.:

  • powstanie zaległości płatniczych,
  • negatywny wynik analizy wskaźnikowej,
  • istnienie postępowań egzekucyjnych,
  • nagły i drastyczny spadek przychodów,
  • generowanie straty.

W jaki sposób należy więc badać zaistnienie płynnościowej przesłanki niewypłacalności?

Dzięki uprzejmości Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, publikujemy w formacie PDF artykuł wspólników Kancelarii Marcina Kubiczka i Bartosza Sokoła, opublikowany w numerze 01[3]/2016 “Doradcy Restrukturyzacyjnego”, pt. “Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji”. Warto przypomnieć, że Marcin Kubiczek jest wieloletnim biegłym sądowym właśnie z zakresu badania momentu materializacji przesłanek niewypłacalności, a zaprezentowana metodyka zastosowana została w blisko stu opiniach sądowych i eksperckich.

Artykuł spotkał się ze znacznym odzewem praktyków i komentatorów prawa upadłościowego, a jego tezy uznać należy za w całej rozciągłości aktualne.

Czytaj w PDF: