Miło nam poinformować, że w drodze decyzji administracyjnej Ministra Sprawiedliwości przyznano starszemu wspólnikowi Kancelarii Marcinowi Kubiczkowi tytuł Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Dnia 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy o kwalifikowanym doradcy restrukturyzacyjnym, które w przypadku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wybranych kategorii dłużników będą wymagać, aby organ postępowania posiadał licencję tzw. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Dotyczyć to będzie postępowań prowadzonych wobec dłużników zatrudniających znaczną liczbę pracowników, posiadających szczególnie duży majątek lub też mających szczególne znaczenie dla gospodarki państwa.

Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego wyodrębnia spośród licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych te osoby, które mogą wykazać się – poza posiadaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego – ponadstandardowym doświadczeniem zawodowym, niezbędnym do wykonywania funkcji w szczególnie skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Oczekiwaniem ustawodawcy jest zwiększenie efektywności szczególnie wymagających postępowań oraz ograniczenie ryzyk związanych z możliwością ich nieprawidłowego prowadzenia. Dzięki wyodrębnieniu grupy najbardziej doświadczonych i sprawdzonych w toku postępowań doradców restrukturyzacyjnych, istnieje możliwość powołania ich do pełnienia funkcji w postępowaniach o szczególnym ciężarze gatunkowym, z korzyścią dla dłużników, wierzycieli, otoczenia gospodarczego i sądowego.

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek spełnił wymagane prawem przesłanki, dzięki czemu zalicza się do wąskiego obecnie grona najbardziej doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych. Kancelaria KMS, dzięki obecnej strukturze osobowej blisko kilkudziesięcioosobowego zespołu, możliwościom logistycznym, nabytemu doświadczeniu i ekonomiczno-prawnym kompetencjom zagregowanym w Kancelarii, dedykowana jest przede wszystkim postępowaniom o wysokiej skali trudności, toczącym się wobec spółek o rozległej skali działalności.

Czytaj w PDF: