Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ledwie weszło w życie, a już obrosło mitami, uprzedzeniami i nadinterpretacjami. Czy naprawdę jest się czego bać? Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek, starszy wspólnik KMS, w wywiadzie opublikowanym na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej rozprawia się z błędnymi przekonaniami dotyczącymi postępowania restrukturyzacyjnego.

  • Dlaczego doradca restrukturyzacyjny nie jest podwładnym dłużnika.
  • Do czego sprowadza się ograniczenie roli sądu w postępowaniu uproszczonym.
  • Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wzmacnia pozycję dłużnika wobec wierzyciela.

Wywiad został opublikowany 1 września na łamach papierowego wydania Dziennika Gazety Prawnej. Znajdą go Państwo także pod linkiem: wywiad z Marcinem Kubiczkiem.