Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w dniu 12.02.2015 r. broszurę zatytułowaną “Upadłość konsumencka – poradnik”. Zawartą w niej treść opracowali eksperci zajmujący się Prawem upadłościowym i naprawczym  – adw. dr Patryk Filipiak, apl. adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, sędzia dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Zbigniew Miczek, sędzia Janusz Płoch, dr Marek Porzycki, sędzia Cezary Zalewski – co pozwala zakładać, że co najmniej część spośród zaproponowanych rozwiązań praktycznych znajdzie swoje odzwierciedlenie w praktyce orzeczniczej. Struktura przedmiotowej broszury, przystępna formuła komunikacyjna oraz załączony przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości [wraz z załącznikami] pozwalają na skuteczne zapoznanie się z elementarnymi założeniami nowej regulacji. Czytelnik dowie się między innymi kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także w jakich sytuacjach Sąd taki wniosek oddali. Integralną część omawianej broszury stanowi wykaz wydziałów gospodarczych sądów rejonowych rozpatrujących wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej [wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.]. Nie ulega wątpliwości, iż prezentowana treść może zainteresować nie tylko dłużników zainteresowanych wdrożeniem procedury oddłużeniowej, ale również inne podmioty zaangażowane w proces upadłości konsumenckiej [np. prawników lub syndyków].

Kliknij, aby zapoznać się z przedmiotowym poradnikiem :

 Czytaj notkę w PDF: