Uprzejmie informujemy, że w nowym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” nr 18 (4/2019) ukazał się artykuł wspólników Kancelarii, tj. Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka oraz Doradcy Restrukturyzacyjnego Jakuba Michalaka pt.: „Specyfika wyceny przedsiębiorstw na potrzeby opisu i oszacowania w ramach procedury przygotowanej likwidacji oraz w toku postępowania upadłościowego”. Artykuł opisuje różne aspekty wyceny przedsiębiorstw na potrzeby postępowania upadłościowego, w tym wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby przygotowanej likwidacji (pre-pack), a autorzy uwzględnili w jego treści wieloletnie doświadczenia związane z wyceną przedsiębiorstw właśnie dla celów postępowania upadłościowego.

Temat wyceny przedsiębiorstwa pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym z punktu widzenia prawa upadłościowego, w wielu przypadkach warunkujących możliwość skutecznego przeprowadzenia przygotowanej likwidacji (pre-pack) lub upadłości w wariancie klasycznym. Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości jest bowiem preferowaną formą zbycia majątku upadłego podmiotu, zarówno ze względu na optymalizację uzyskanej w ten sposób ceny i wyższe zaspokojenie wierzycieli, jak i mając na względzie osiągane w ten sposób korzyści otoczenia gospodarczego. W praktyce wycena przedsiębiorstw dla celów postępowań upadłościowych obfituje wciąż w szereg nieporozumień i wątpliwości metodologicznych, co tym bardziej koniecznym czyni podjęcie w tym zakresie dialogu pomiędzy środowiskiem praktyków wyceny a doradcami restrukturyzacyjnymi i prawnikami obsługującymi procesy upadłościowe.

W treści artykułu Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek oraz Doradca Restrukturyzacyjny Jakub Michalak omówili m.in. następujące zagadnienia:

  • wymagania opisu i oszacowania oraz względem osoby sporządzającej opis
    i oszacowanie,
  • metody wyceny przedsiębiorstw i ich specyfikę przy wycenie na potrzeby postępowań upadłościowych,
  • optymalny wybór metody wyceny,
  • stosowane przy wycenie na potrzeby postępowań upadłościowych standardy wartości
    i dyskonta,
  • naczęstsze błędy wyceniających.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych praktycznymi i teoretycznymi aspektami wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby postępowań upadłościowych, w tym przede wszystkim biegłych, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, i ekonomistów.

Z treścią artykułu można zapoznać się zamawiając egzamplarz „Doradcy Restrukturyzacyjnego” nr 18 (4/2019) na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Przywołany numer obfituje również w szereg innych ważnych artykułów z obszaru tematyki upadłościowej oraz restrukturyzacyjnej.

Zainteresowanych zachęcamy do lektury!

 

Czytaj w PDF: