Rolnicy nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą skorzystać z narzędzi prawa upadłościowego, co do końca 2015 roku wykluczało możliwość restrukturyzacji zobowiązań rolników. Możliwość restrukturyzacji zadłużenia oferuje natomiast, począwszy od 2016 roku, prawo restrukturyzacyjne, warto zatem przyjrzeć się konkretnej sprawie restrukturyzacyjnej dotyczącej rolników, w którą zaangażowana była i jest Kancelaria MARCIN KUBICZEK.

W ramach dwóch odrębnych przyspieszonych postępowań układowych w 2017 r. przy udziale nadzorcy sądowego Marcina Kubiczka i ekspertów Kancelarii, zawarte zostały przed Sądem restrukturyzacyjnym dwa układy częściowe z wierzycielami rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o istotnych rozmiarach. Wśród wierzycieli przedmiotowych rolników są instytucje finansowe, wierzyciele branżowi, a także prywatni pożyczkodawcy. Sporządzony przez nadzorcę sądowego plan restrukturyzacyjny został pozytywnie zweryfikowany poprzez wykonanie pierwszej raty układowej i realizację głównych jego założeń. Zrestrukturyzowani rolnicy uniknęli egzekucji z nieruchomości obciążonych hipotecznie, a także innych składników majątku, zachowując tym samym narzędzia umożliwiające dalsze prowadzenie działalności rolnej, generowanie dodatnich przepływów pieniężnych oraz stopniową spłatę zobowiązań w ramach zawartego układu.

Warto zaznaczyć również, że elementem propozycji układowych dla wierzycieli była redukcja niektórych zobowiązań w zakresie należności głównej i rozłożenie na raty znacznej części niezredukowanych zobowiązań. W ramach zawartego układu doszło również do porozumienia z jednym z banków spółdzielczych, będącym głównym wierzycielem dłużników.

Wybrane instytucje prawa restrukturyzacyjnego pozwalają na zawieszenie już prowadzonych przeciwko rolnikom egzekucji, w tym także skierowanych do nieruchomości objętych zabezpieczeniem hipotecznym, zapewniając również ochronę przed wszczęciem jeszcze nie rozpoczętej egzekucji. Daje to rolnikom szansę na zachowanie majątku, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych interesów wierzycieli. Równocześnie możliwe jest zawarcie układu, który przewidywać może istotną redukcję zobowiązań i rozłożenie niezredukowanej części zobowiązań na raty nawet na kilkanaście lat.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego w przedpolu restrukturyzacji zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie celów tych postępowań.

Czytaj notkę w PDF: