Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.10.2019 r. w Warszawie odbędzie się VII. Edycja szkolenia „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne”. Sesję dotyczącą nowych narzędzi prawa upadłościowego w zakresie ochrony masy upadłości i interesów wierzycielskich oraz postępowania z wniosku lub powództwa syndyka masy upadłości w przedmiocie bezskuteczności czynności upadłego  poprowadzi dor. restr. Marcin Kubiczek, opierając swoją prelekcję na szeregu doświadczeń nabytych na kanwie znowelizowanego prawa upadłościowego w toku pełnienia funkcji organu postępowania upadłościowego.

W szkoleniu w charakterze prelegentów udział wezmą również znakomici praktycy prawa upadłościowego:

  • Daria Popłonyk – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
  • Mariusz Kowolik – radca prawny, 
  • Piotr Zimmermann – radca prawny i  licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, 
  • dr hab. Anna Hrycaj -Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. 

W programie szkolenia znajdują się również wykłady o następującej tematyce:

  • Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym wprowadzone ustawą o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy 3137) oraz ustawą o nowelizacji Prawa upadłościowego (druk sejmowy 3480);
  • Bezskuteczność a czynności prawne jednostronne – potrącenie, zapłata itp.;
  • Trwałość zobowiązań umownych oraz ograniczonych praw rzeczowych po ogłoszeniu upadłości i otwarciu postępowania sanacyjnego na wybranych przykładach;
  • Rada Wierzycieli – prawa i obowiązki a rzeczywistość (wybrane aspekty).

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).  Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod załączonym linkiem.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Czytaj notkę w PDF: