Kancelaria KMS Kubiczek Michalak Sokół zmienia się w odpowiedzi na nowe wyzwania rynku i dynamicznie przeobrażającą się rzeczywistość usług związanych z kryzysowym zarządzaniem przedsiębiorstwami.

Uzupełnieniem dotychczasowych usług eksperckich KMS jest nowy produkt, który adresuje zaobserwowane deficyty projektów restrukturyzacyjnych oraz umożliwia optymalne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń KMS: kryzysowy interim management.

Oferujemy pełnienie funkcji interim managera, działającego w imieniu nabywcy. Wybranego dla danej spółki interim managera wspiera cały zespół kancelarii złożony z prawników, ekonomistów oraz managerów. Usługę świadczymy także dla inwestorów zagranicznych.

Prowadząc oraz koordynując projekty restrukturyzacyjno-upadłościowe od strony pełnomocników, doradców lub organów postępowania restrukturyzacyjnego, dostrzegamy pilną potrzebę wdrożenia usługi polegającej na zarządzeniu kryzysowym wewnątrz organizacji poprzez wejście do jej zarządu (kryzysowy interim management) – podkreśla kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek. – Dzięki wieloletnim doświadczeniom z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami, zarówno w warunkach rynkowych, restrukturyzacyjnych i transakcyjnych, jak i w charakterze syndyka masy upadłości, gotów jestem podjąć się wspierania szczególnie wymagających projektów upadłościowo-restrukturyzacyjnych poprzez objęcie funkcji członka zarządu spółki, dbając o spójność i wielowymiarowe bezpieczeństwo podejmowanych działań, a także zewnętrzną i wewnętrzną strategię komunikacyjną.

Kryzysowy interim management służyć może również wierzycielom finansowym, stanowiąc jedną z gwarancji prawidłowego wykonywania porozumień restrukturyzacyjnych. Wspólnicy liczą, że nowy produkt w palecie usług KMS wpisze się w dążenie rynku do coraz odważniejszych, ale i zoptymalizowanych wyborów restrukturyzacyjnych, szczególnie w warunkach COVID-19.