Niezwykle dynamiczny i wielokierunkowy rozwój KMS wpłynął na decyzję w zakresie zmiany Prezesa Zarządu Kancelarii. Wspólnicy KMS zadecydowali, aby funkcję tę powierzyć od 1 kwietnia 2021 r. Bartoszowi Sokołowi.

Bartosz Sokół jest Wspólnikiem Kancelarii KMS, do tej pory sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu. Dzięki dogłębnej znajomości struktury działalności KMS, bogatemu doświadczeniu i kompetencjom oraz wypracowanym relacjom z Klientami będzie on w stanie efektywnie zarządzać dalszym rozwojem Kancelarii. Nowy Prezes zapowiada szczególnie intensywny rozwój obszaru eksperckiego adresowanego do kancelarii prawnych.

Przez cały dotychczasowy okres rozwoju zauważaliśmy, że jednym z głównych partnerów KMS stają się kancelarie prawne będące liderami w swoich obszarach specjalizacji oraz prawnicy obsługujący na co dzień duże podmioty gospodarcze – mówi Bartosz Sokół. – W nową dekadę naszej działalności wchodzimy więc z wolą umocnienia swojej pozycji w segmencie wyspecjalizowanych usług zarządczo-ekonomicznych dla kancelarii prawnych, szczególnie w obszarze upadłości, restrukturyzacji, wyceny oraz odpowiedzialności menedżerów. Nie zastępujemy obsługi prawnej świadczonej przez kancelarie prawne, raczej wnosimy ją na wyższy poziom, dostarczając odpowiednich narządzi i instrumentów. Mamy nadzieję rozwijać usługi premium w segmencie eksperckiego wsparcia projektów upadłościowo-restrukturyzacyjnych.

Skład zarządu uzupełnia Założyciel i Wiceprezes Zarządu KMS Marcin Kubiczek, koordynując obszar interim managementu oraz działalności KMS w charakterze organu postępowań, a także Wiceprezes Zarządu Jakub Michalak odpowiedzialny za obszar wycen przedsiębiorstw i analiz ekonomiczno-finansowych.