Uprzejmie informujemy, że Sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, prowadzącego restaurację w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG. Sprawę prowadził oraz reprezentował Klienta wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół, przy wsparciu mec. Anny Wieczorek.

Branża gastronomiczna zmaga się obecnie z wieloma problemami wywołanymi m.in. pandemią COVID-19, która w większości przypadków istotnie zmniejszyła obroty generowane przez lokalne gastronomiczne. W tych lokalizacjach, które jeszcze przed pandemią balansowały na granicy rentowności, zmaterializował się więc stan zagrożenia niewypłacalnością, a niekiedy niewypłacalności. Mimo wprowadzonego przez ustawodawcę swoistego zawieszenia obowiązku składania wniosku o ogłoszenie upadłości (w ściśle określonych przypadkach), złożenie wniosku o upadłość w terminie nadal jest ważną i pożądaną decyzją, zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzycieli. Szczególnie istotne jest to w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, bowiem niezwłoczne złożenie wniosku o upadłość z pewnością ułatwi wykazanie przesłanek umożliwiających oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego.

Co więcej, przewlekłe nieskładanie wniosku o upadłość generuje ryzyka karne związane z wybiórczym zaspokajaniem wierzycieli w stanie zagrożenia upadłością lub też deprecjacją oraz utratą aktywów mogących służyć do choćby częściowego zaspokojenia wierzycieli.

W realiach niniejszej sprawy Dłużnik za pomocą Kancelarii KMS złożył wniosek o upadłość niezwłocznie po utracie zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych, jeszcze przed fazą paraliżu działalności operacyjnej i wielości postępowań egzekucyjnych. Przedsiębiorca zabezpieczył też środki na prowadzenie postępowania upadłościowego, dzięki czemu wniosek nie został oddalony na podstawie tzw. ubóstwa masy upadłości. Wszystko to tworzy realną perspektywę oddłużenia przedsiębiorcy w toku postępowania upadłościowego, zgodnie z polityką drugiej szansy.

Popadnięcie w stan niewypłacalności to z pewnością bardzo trudne doświadczenie dla każdego przedsiębiorcy, tym bardziej jeśli wynika z przyczyn zewnętrznych i grozi utratą dorobku życia. Warto więc dołożyć należytej staranności w celu stworzenia możliwości oddłużenia i zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Czytaj w PDF: