Cena w transakcji kupna/sprzedaży udziałów bądź akcji bardzo często ustalana jest w oparciu o szereg zmiennych, w tym również wynikających z wielkości księgowych bądź też bilansowych, przy czym zdarza się, że dopiero po przejęciu kontroli nad nabywanym podmiotem, kupujący ma możliwość zweryfikowania realności sald księgowych/pozycji bilansowych, które wcześniej posłużyły do ustalenia ceny.

W takim właśnie stanie faktycznym biegły Marcin Kubiczek, przy współudziale związanego z KMS eksperta Radosława Cichego, a także Bartosza Sokoła, wydał opinię ekspercką na zlecenie dużego podmiotu działającego w branży farmaceutycznej w przedmiocie ustalenia prawidłowej ceny nabycia udziałów spółek, gdzie wartość transakcji przekraczała 30 milionów złotych.

W przedmiotowej sprawie ustalony został między stronami transakcji skomplikowany wzór na ustalenie ceny nabycia/sprzedaży udziałów, w istotnej części oparty na wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych nabywanych podmiotów. W efekcie stwierdzonych post factum mankamentów ksiąg rachunkowych, nabywca doszedł jednak do wniosku, iż pierwotnie zapłacona przez niego cena była zawyżona i wszczął względem zbywcy udziałów proces o zwrot nadpłaconej kwoty.