Niepewna sytuacja rynkowa związana z pandemią COVID19 dotknęła w sposób bezprecedensowy branżę gastronomiczną, ograniczając na szereg miesięcy działalność lokali. Wielu zadłużonych przedsiębiorców, ale i inwestorów branżowych, zastanawia się nad skorzystaniem z możliwości, które daje prepack, czyli przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa. Mamy przyjemność brać udział właśnie w takim projekcie, sporządzając opis i oszacowanie przedsiębiorstwa składającego się z dwóch restauracji. Jeśli Sąd zatwierdzi warunki sprzedaży, inwestor nabędzie restauracje bez zobowiązań zadłużonego restauratora.

Autor opisu i oszacowania Jakub Michalak, wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw, dokonał wyceny w podejściu majątkowym, odrzucając podejście dochodowe, w którym prognozy przyszłych wolnych przepływów pieniężnych byłoby obarczone ekstraordynaryjnym ryzykiem niepewności.